Spacer po starówce krośnieńskiej

Dnia 21 września animatorzy pierwszego roku wraz z opiekunami wędrowali starówką krośnieńską. Na szlaku wędrówki było Muzeum Rzemiosła, Fara krośnieńska, Kościół oo. Franciszkanów oraz piwnica „Pod Cieniami”
z wystawą haftu krzyżykowego. Wizyta w tych magicznych miejscach okraszona była bogato legendami krośnieńskimi.