"Nie sądź..."

"Nie sądź..."

Zrealizowano w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
Autor filmu: Maciej Czado
Muzyka: Chris Brown - Beautiful People