"On i Ona" Blaga 2013

"On i Ona" Blaga 2013

Autorem filmu jest Tomasz Walowski słuchacz II roku Fotografii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Film zdobył pierwsze miejsce podczas XIX Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "Blaga 2013".