Blaga 2009

Blaga 2009

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie podczas XV Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych Blaga 2009. Taneczne intro w wykonaniu słuchaczy kierunków Taniec i Teatr.
Zdjęcia, montaż: Jacek Raus