„Portret rodzinny" - praca dyplomowa

Dnia 26 maja 2020 r. odbędzie się praktyczna realizacja pracy dyplomowej Anny Marczewskiej, słuchaczki II roku zawodu Animator fotografii. „Moja praca dyplomowa pt. „ Portret rodzinny” porusza dwie kwestie: mojej rodziny oraz tę ukrytą – niepełnosprawność. Te dwa aspekty tworzą jedną całość. Głównym bohaterem mojej pracy jest moja siostra Ewa, która od urodzenia, z powodu choroby nie może chodzić. Nic dziwnego, że temat niepełnosprawności jest mi bardzo bliski. Opisując jej historię, nie mogłam zapomnieć o najbliższych jej osobach czyli o nas, jej rodzinie.

Za pomocą fotografii, odkryję  przed Wami cząstkę prywatności. To w nich kryje się ważny przekaz – osoba niepełnosprawna niczym nie rożni się od ludzi zdrowych. Również ma prawo do szczęścia, do wyrażania swoich emocji i poglądów. Dzięki mojej siostrze nauczyłam się patrzeć ze zrozumieniem i z uczuciem na osoby chore. Bardzo ją kocham i staram się ją wspierać najlepiej jak umiem”.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji filmowej: https://drive.google.com/open?id=1l5y3O9pLp5ZO9q1ozParaf22GqsOqwfN

Anna Marczewska